بازی بنفیکا - زسکامسکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

بنفیکا

1 2

زسکامسکو

23:15 1396/06/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
2
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
2
12
موقعیت گل
7
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15
3
کرنر
4
7
خطا
14
0
آفساید
3
17
ضربه آزاد
7
23
موقعیت گل
14
73
٪ مالکیت توپ
27
2
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
4
13
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
7
20
پرتاب دستی
21
2
کرنر
3
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
7
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی بنفیکا و زسکامسکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

بنفیکا

0
2

زسکامسکو

20:30
1396/09/01