بازی منچستریونایتد - بازل

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

منچستریونایتد

3 0

بازل

23:15 1396/06/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
11
7
کرنر
3
12
خطا
14
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
14
18
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
15
5
کرنر
1
7
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی منچستریونایتد و بازل

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

منچستریونایتد

0
1

بازل

23:15
1396/09/01
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

منچستریونایتد

1
2

بازل

23:15
1390/09/16
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بازل

3
3

منچستریونایتد

22:15
1390/07/05

اخبار بازی