بازی بازل - بنفیکا

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

بازل

5 0

بنفیکا

22:15 1396/07/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
7
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
5
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
22
0
کرنر
3
14
خطا
8
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
0
21
پرتاب دستی
31
0
کرنر
1
7
خطا
5
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی بازل و بنفیکا

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

بازل

2
0

بنفیکا

23:15
1396/09/14
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بازل

1
1

بنفیکا

23:15
1390/08/11
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بنفیکا

2
0

بازل

22:15
1390/07/26