بازی زسکامسکو - بازل

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

زسکامسکو

0 2

بازل

22:15 1396/07/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
10
1
آفساید
4
15
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
21
1
کرنر
3
12
خطا
18
2
آفساید
8
27
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
11
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
6
23
پرتاب دستی
28
0
کرنر
0
7
خطا
8
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
8
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی زسکامسکو و بازل

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

زسکامسکو

2
1

بازل

23:15
1396/08/09

ویدیوهای بازی زسکامسکو و بازل