بازی بازل - زسکامسکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

بازل

1 2

زسکامسکو

23:15 1396/08/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
15
5
کرنر
2
11
خطا
14
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
12
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
28
2
کرنر
0
5
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی بازل و زسکامسکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

بازل

2
0

زسکامسکو

22:15
1396/07/26