بازی زسکامسکو - بنفیکا

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

زسکامسکو

2 0

بنفیکا

20:30 1396/09/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
9
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
10
5
کرنر
5
18
خطا
14
3
آفساید
2
16
ضربه آزاد
22
10
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
18
پرتاب دستی
31
2
کرنر
3
9
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
7
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
21

بازی های رودرروی زسکامسکو و بنفیکا

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

زسکامسکو

2
1

بنفیکا

23:15
1396/06/21

ویدیوهای بازی زسکامسکو و بنفیکا