بازی ستاره سرخ بلگراد - باته بوریسوف

لیگ اروپا گروه H (هفته 1)

ستاره سرخ بلگراد

1 1

باته بوریسوف

23:35 1396/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
14
7
کرنر
1
8
خطا
16
1
آفساید
2
18
ضربه آزاد
9
24
موقعیت گل
12
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
5
12
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
3
28
پرتاب دستی
27
5
کرنر
0
5
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
5
16
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی ستاره سرخ بلگراد و باته بوریسوف

لیگ اروپا گروه H

ستاره سرخ بلگراد

0
0

باته بوریسوف

21:30
1396/09/02