بازی کلن - ستاره سرخ بلگراد

لیگ اروپا گروه H (هفته 1)

کلن

0 1

ستاره سرخ بلگراد

20:30 1396/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
3
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
7
9
کرنر
4
9
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
11
19
موقعیت گل
13
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
4
11
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
14
9
کرنر
1
6
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
16
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی کلن و ستاره سرخ بلگراد

لیگ اروپا گروه H

کلن

0
1

ستاره سرخ بلگراد

23:35
1396/09/16