بازی پارس جنوبی جم - نساجی مازندران

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

پارس جنوبی جم

0(3) (4)0

نساجی مازندران

20:00 1396/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی پارس جنوبی جم و نساجی مازندران

لیگ برتر لیگ برتر ایران

پارس جنوبی جم

1
1

نساجی مازندران

20:30
1397/05/18
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

نساجی مازندران

0
2

پارس جنوبی جم

16:30
1396/01/16
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

پارس جنوبی جم

1
1

نساجی مازندران

14:15
1395/08/23

اخبار بازی