بازی سپاهان - صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

سپاهان

0 1

صنعت نفت آبادان

18:45 1396/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
0

سپاهان

20:45
1397/05/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

سپاهان

16:00
1397/01/24
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

2
3

صنعت نفت آبادان

15:00
1396/09/03
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
0

سپاهان

15:00
1395/11/09

اخبار بازی