بازی سپاهان - صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

سپاهان

0 1

صنعت نفت آبادان

18:45 1396/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
4

سپاهان

20:45
1400/04/19
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

2
1

صنعت نفت آبادان

16:00
1399/11/06
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

سپاهان

20:45
1399/05/02
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

2
4

صنعت نفت آبادان

16:45
1398/10/07
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

0
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1397/11/16

اخبار بازی