بازی ذوب آهن - فجر سپاسی

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

ذوب آهن

1(2) (4)1

فجر سپاسی

18:45 1396/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی ذوب آهن و فجر سپاسی

لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

1
0

ذوب آهن

15:30
1392/11/27
لیگ برتر جام خليج فارس

ذوب آهن

0
0

فجر سپاسی

16:00
1392/07/11
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

0
1

ذوب آهن

15:00
1391/10/05
لیگ برتر جام خليج فارس

ذوب آهن

0
3

فجر سپاسی

20:30
1391/04/29

اخبار بازی