بازی پدیده - تراکتورسازی

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

پدیده

1 2

تراکتورسازی

18:15 1396/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

3
0

پدیده

14:30
1396/11/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

2
1

تراکتورسازی

17:45
1396/06/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
0

پدیده

17:00
1396/01/25
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
1

تراکتورسازی

14:00
1395/09/12

اخبار بازی