بازی تونس - لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

تونس

0 0

لیبی

21:00 1396/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
1
1
کارت زرد
1

بازی های رودرروی تونس و لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

تونس

1
0

لیبی

22:30
1395/08/21