بازی آرسنال - کلن

لیگ اروپا گروه H (هفته 1)

آرسنال

3 1

کلن

00:35 1396/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
3
3
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
64
٪ مالکیت توپ
36
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
9
5
کرنر
3
6
خطا
11
6
آفساید
4
15
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
10
63
٪ مالکیت توپ
37
3
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
16
3
کرنر
1
1
خطا
8
3
آفساید
3
11
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی آرسنال و کلن

لیگ اروپا گروه H

آرسنال

0
1

کلن

21:30
1396/09/02

اخبار بازی