بازی توئنته - هیرنفین

هلند اردیویسه (هفته 12)

توئنته

0 4

هیرنفین

21:00 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
6
14
خطا
12
4
آفساید
3
15
ضربه آزاد
18
10
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
2
9
خطا
4
2
آفساید
2
6
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی توئنته و هیرنفین

بین المللی دوستانه باشگاهی

توئنته

1
1

هیرنفین

21:30
1397/04/27
هلند اردیویسه

توئنته

0
1

هیرنفین

21:00
1396/11/14
هلند اردیویسه

هیرنفین

0
1

توئنته

21:00
1395/11/30
هلند اردیویسه

توئنته

1
3

هیرنفین

23:15
1395/06/20