حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نوجوانان ژاپن - نوجوانان کالدونیا

جام جهانی نوجوانان گروه E (هفته 1)

نوجوانان ژاپن

1 1

نوجوانان کالدونیا

15:00 1396/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
4
خطا
1
0
آفساید
0
1
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
12
13
کرنر
3
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
22
موقعیت گل
11
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
7
4
شوت دفع شده
4
10
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
3
29
پرتاب دستی
19
6
کرنر
3
0
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
0
11
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
7