بازی صنعت نفت آبادان - داماش گیلان

جام حذفی ایران یک هشتم نهایی

صنعت نفت آبادان

2 1

داماش گیلان

18:45 1396/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و داماش گیلان

دسته یک لیگ آزادگان

صنعت نفت آبادان

0
0

داماش گیلان

17:00
1395/02/21
دسته یک لیگ آزادگان

داماش گیلان

0
1

صنعت نفت آبادان

14:30
1394/09/16
لیگ آزادگان گروه ب

صنعت نفت آبادان

0
0

داماش گیلان

16:30
1394/01/24
لیگ آزادگان گروه ب

داماش گیلان

2
2

صنعت نفت آبادان

14:30
1393/09/18

ویدیوهای بازی صنعت نفت آبادان و داماش گیلان

اخبار بازی