بازی الهلال عربستان - اوراوا ردز

لیگ قهرمانان آسیا فینال

الهلال عربستان

1 1

اوراوا ردز

19:45 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
9
0
آفساید
1
13
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
0
15
خطا
16
0
آفساید
1
20
موقعیت گل
6
68
٪ مالکیت توپ
32
7
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
8
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
0
11
خطا
7
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
3
64
٪ مالکیت توپ
36
4
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی الهلال عربستان و اوراوا ردز

لیگ قهرمانان آسیا فینال

الهلال عربستان

0
1

اوراوا ردز

13:45
1396/09/04

اخبار بازی