بازی استقلال خوزستان - تراکتورسازی

جام حذفی ایران یک چهارم نهایی

استقلال خوزستان

0(4) (3)0

تراکتورسازی

14:30 1396/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی استقلال خوزستان و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

0
3

تراکتورسازی

14:30
1396/10/03
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
1

استقلال خوزستان

21:00
1396/05/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
0

استقلال خوزستان

15:30
1395/10/23
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

2
2

تراکتورسازی

17:58
1395/05/04

اخبار بازی