بازی آلمان - فرانسه

دوستانه بین المللی (هفته 1)

آلمان

2 2

فرانسه

23:15 1396/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
6
5
خطا
6
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
11
8
خطا
11
5
آفساید
1
12
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
11
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
5
3
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی آلمان و فرانسه

یورو 2016 نیمه‌نهایی

فرانسه

2
0

آلمان

23:30
1395/04/17
دوستانه بین المللی

آلمان

0
2

فرانسه

23:30
1394/08/22
جام جهانی يک چهارم نهايي

آلمان

1
0

فرانسه

20:30
1393/04/13