حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیژون - متز

فرانسه لوشامپیونا (هفته 20)

دیژون

1 1

متز

22:30 1396/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
4
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
7
10
خطا
15
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
12
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
2
6
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی دیژون و متز

فرانسه لوشامپیونا

دیژون

2
1

متز

21:30
1396/07/29
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

1
2

متز

21:30
1395/11/20
فرانسه لوشامپیونا

متز

0
0

دیژون

22:30
1395/06/27
بین المللی دوستانه باشگاهی

متز

2
4

دیژون

20:30
1395/05/16