حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیون - سنت اتین

فرانسه لوشامپیونا (هفته 27)

لیون

1 1

سنت اتین

19:30 1396/12/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
3
خطا
12
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
1
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
7
9
خطا
23
1
آفساید
4
27
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
5
6
خطا
11
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی لیون و سنت اتین

فرانسه لیگ یک

لیون

0
1

سنت اتین

22:30
1398/07/14
فرانسه لوشامپیونا

لیون

2
1

سنت اتین

23:30
1397/10/30
فرانسه لوشامپیونا

سنت اتین

0
1

لیون

23:30
1397/09/02
فرانسه لوشامپیونا

لیون

5
0

سنت اتین

23:30
1396/08/14