بازی الجزیره امارات - تراکتورسازی

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

الجزیره امارات

0 0

تراکتورسازی

18:30 1396/12/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
5
خطا
9
0
آفساید
2
3
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
6
10
خطا
19
0
آفساید
2
11
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
4
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
4
5
خطا
10
0
آفساید
0
8
موقعیت گل
7
64
٪ مالکیت توپ
36
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی الجزیره امارات و تراکتورسازی

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

الجزیره امارات

1
1

تراکتورسازی

16:00
1396/12/22
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

تراکتورسازی

1
0

الجزیره امارات

20:00
1394/12/12
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

الجزیره امارات

0
4

تراکتورسازی

16:00
1394/12/05
لیگ قهرمانان آسیا گروه A

تراکتورسازی

0
2

الجزیره امارات

20:15
1392/02/04

اخبار بازی