بازی السد - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه C (هفته 1)

السد

3 1

پرسپولیس

19:00 1396/12/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
11
1
آفساید
0
7
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
8
10
خطا
23
2
آفساید
1
11
موقعیت گل
10
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
6
6
خطا
12
1
آفساید
1
4
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی السد و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

السد

0
1

پرسپولیس

19:30
1397/01/27

اخبار بازی