بازی پرسپولیس - الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا گروه C (هفته 1)

پرسپولیس

2 0

الوصل امارات

17:15 1396/12/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
12
خطا
11
2
آفساید
0
7
موقعیت گل
0
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
4
21
خطا
19
2
آفساید
2
16
موقعیت گل
1
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
3
9
خطا
8
0
آفساید
2
9
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی پرسپولیس و الوصل امارات

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پرسپولیس

1
0

الوصل امارات

18:45
1396/12/22

اخبار بازی