بازی پرسپولیس - السد

لیگ قهرمانان آسیا گروه C (هفته 1)

پرسپولیس

1 0

السد

19:30 1397/01/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
9
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
8
5
کرنر
2
22
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
23
5
موقعیت گل
10
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
1
24
پرتاب دستی
11
2
کرنر
1
13
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
13
2
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی پرسپولیس و السد

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پرسپولیس

1
3

السد

19:00
1396/12/01

اخبار بازی