حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نیس - لوکوموتیو مسکو

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

نیس

2 3

لوکوموتیو مسکو

21:30 1396/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
8
خطا
8
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
9
5
کرنر
7
13
خطا
14
1
آفساید
3
16
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
18
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
8
14
پرتاب دستی
15
2
کرنر
4
5
خطا
6
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
6
8
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی نیس و لوکوموتیو مسکو

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

نیس

0
1

لوکوموتیو مسکو

19:30
1396/12/03