حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کپنهاگن - اتلتیکومادرید

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

کپنهاگن

1 4

اتلتیکومادرید

23:35 1396/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5
7
پرتاب دستی
11
2
کرنر
3
13
خطا
10
2
آفساید
3
13
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
20
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
10
10
پرتاب دستی
17
2
کرنر
0
6
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
3
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی کپنهاگن و اتلتیکومادرید

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

کپنهاگن

0
1

اتلتیکومادرید

21:30
1396/12/03

ویدیوهای بازی کپنهاگن و اتلتیکومادرید