حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پارتیزان بلگراد - ویکتوریا پلژن

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

پارتیزان بلگراد

1 1

ویکتوریا پلژن

23:35 1396/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
3
خطا
7
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
13
5
کرنر
3
10
خطا
15
3
آفساید
4
19
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
21
3
کرنر
3
7
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی پارتیزان بلگراد و ویکتوریا پلژن

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

پارتیزان بلگراد

0
2

ویکتوریا پلژن

21:30
1396/12/03