حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - براگا

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مارسی

3 0

براگا

21:30 1396/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
12
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
17
10
کرنر
0
19
خطا
14
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
19
20
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
10
شوت داخل چارچوب
0
22
پرتاب دستی
31
5
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
0
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی مارسی و براگا

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مارسی

0
1

براگا

23:35
1396/12/03
لیگ اروپا گروه F

براگا

0
1

مارسی

21:30
1394/08/14
لیگ اروپا گروه F

مارسی

2
3

براگا

22:35
1394/07/30