حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آتالانتا - دورتموند

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

آتالانتا

1 1

دورتموند

23:35 1396/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
20
پرتاب دستی
11
6
کرنر
6
12
خطا
8
2
آفساید
4
12
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
12
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
32
پرتاب دستی
24
4
کرنر
5
7
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی آتالانتا و دورتموند

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

آتالانتا

2
3

دورتموند

21:30
1396/11/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

آتالانتا

1
0

دورتموند

22:00
1396/05/10

ویدیوهای بازی آتالانتا و دورتموند