حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویارئال - لیون

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ویارئال

0 1

لیون

21:30 1396/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
6
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
11
5
کرنر
7
17
خطا
13
2
آفساید
4
17
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
5
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
6
22
پرتاب دستی
20
2
کرنر
6
7
خطا
7
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
11
48
٪ مالکیت توپ
52
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
6
14
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی ویارئال و لیون

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ویارئال

1
3

لیون

23:35
1396/11/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

2
0

لیون

17:30
1394/05/04