حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویکتوریا پلژن - پارتیزان بلگراد

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ویکتوریا پلژن

2 0

پارتیزان بلگراد

21:30 1396/12/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
7
خطا
0
0
آفساید
1
1
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
8
11
کرنر
2
22
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
23
13
موقعیت گل
10
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
3
27
پرتاب دستی
19
6
کرنر
1
15
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
16
6
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی ویکتوریا پلژن و پارتیزان بلگراد

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ویکتوریا پلژن

1
1

پارتیزان بلگراد

23:35
1396/11/26