بازی پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران یک چهارم نهایی

پرسپولیس

1(4) (5)1

صنعت نفت آبادان

14:30 1396/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
1

صنعت نفت آبادان

20:15
1397/06/01
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

3
0

صنعت نفت آبادان

17:00
1396/11/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
2

پرسپولیس

16:15
1396/09/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
1

صنعت نفت آبادان

16:30
1396/01/12

اخبار بازی