بازی والنسیا - آلاوس

اسپانیا جام حذفی

والنسیا

2 1

آلاوس

21:30 1396/10/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
9
خطا
18
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
7
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
1
20
خطا
27
0
آفساید
0
27
ضربه آزاد
20
16
موقعیت گل
11
68
٪ مالکیت توپ
32
3
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
8
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
0
11
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
4
72
٪ مالکیت توپ
28
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی والنسیا و آلاوس

اسپانیا لالیگا

آلاوس

1
3

والنسیا

18:45
1396/12/26
اسپانیا جام حذفی

والنسیا

1
2

آلاوس

21:30
1396/11/04
اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
1

آلاوس

14:30
1396/08/06
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
2

آلاوس

15:30
1395/12/07

ویدیوهای بازی والنسیا و آلاوس