حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شاختار - لودوگورتس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

شاختار

2 2

لودوگورتس

17:30 1396/10/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شاختار و لودوگورتس

بین المللی دوستانه باشگاهی

شاختار

3
0

لودوگورتس

19:30
1398/04/05