بازی پرسپولیس - نسف قارشی

لیگ قهرمانان آسیا گروه C (هفته 1)

پرسپولیس

3 0

نسف قارشی

17:15 1396/11/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
5
خطا
10
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
3
7
خطا
14
0
آفساید
0
14
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
10
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
0
2
خطا
4
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی پرسپولیس و نسف قارشی

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پرسپولیس

0
0

نسف قارشی

19:00
1397/01/13

اخبار بازی