بازی ذوب آهن - الوحده امارات

لیگ قهرمانان آسیا گروه B (هفته 1)

ذوب آهن

2 0

الوحده امارات

16:00 1396/12/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
7
2
آفساید
0
6
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
3
10
خطا
15
8
آفساید
0
16
موقعیت گل
9
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
1
6
خطا
8
6
آفساید
0
10
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
-1
7
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ذوب آهن و الوحده امارات

لیگ قهرمانان آسیا گروه B

ذوب آهن

0
3

الوحده امارات

18:30
1396/12/21

اخبار بازی