بازی الجزیره امارات - الغرافه

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

الجزیره امارات

3 2

الغرافه

19:00 1396/11/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
8
خطا
5
0
آفساید
1
5
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
8
19
خطا
13
2
آفساید
1
16
موقعیت گل
18
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
9
1
کرنر
5
11
خطا
8
2
آفساید
0
11
موقعیت گل
13
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی الجزیره امارات و الغرافه

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

الجزیره امارات

3
2

الغرافه

20:00
1397/01/14

اخبار بازی