بازی الغرافه - تراکتورسازی

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

الغرافه

3 0

تراکتورسازی

18:30 1396/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
9
خطا
3
2
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
10
17
خطا
8
3
آفساید
2
11
موقعیت گل
20
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
9
6
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
7
8
خطا
5
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
15
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی الغرافه و تراکتورسازی

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

الغرافه

3
1

تراکتورسازی

19:00
1397/01/28

اخبار بازی