بازی الغرافه - الاهلی عربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

الغرافه

1 1

الاهلی عربستان

18:40 1396/12/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
4
خطا
3
0
آفساید
0
5
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
1
11
خطا
9
1
آفساید
2
14
موقعیت گل
13
52
٪ مالکیت توپ
48
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
1
7
خطا
6
1
آفساید
2
9
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی الغرافه و الاهلی عربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

الغرافه

1
1

الاهلی عربستان

20:45
1396/12/22
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

الاهلی عربستان

2
2

الغرافه

20:00
1392/02/03
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

الغرافه

0
2

الاهلی عربستان

21:00
1391/12/09

ویدیوهای بازی الغرافه و الاهلی عربستان

اخبار بازی