حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زنیت - لایپزیش

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

زنیت

1 1

لایپزیش

21:30 1396/12/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
9
خطا
6
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
1
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
14
7
کرنر
4
13
خطا
12
4
آفساید
6
17
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
34
پرتاب دستی
27
2
کرنر
3
4
خطا
6
2
آفساید
4
9
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی زنیت و لایپزیش

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

زنیت

1
2

لایپزیش

23:35
1396/12/17

ویدیوهای بازی زنیت و لایپزیش