حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - لایپزیش

لیگ اروپا یک چهارم نهایی

مارسی

5 2

لایپزیش

23:35 1397/01/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
14
2
کرنر
4
15
خطا
11
1
آفساید
4
16
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
30
1
کرنر
2
9
خطا
3
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی مارسی و لایپزیش

لیگ اروپا یک چهارم نهایی

مارسی

0
1

لایپزیش

23:35
1397/01/16

ویدیوهای بازی مارسی و لایپزیش