حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بایرلورکوزن - بوخوم

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بایرلورکوزن

5 2

بوخوم

18:30 1397/01/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و بوخوم

بین المللی دوستانه باشگاهی

بوخوم

2
1

بایرلورکوزن

17:30
1396/06/09
بین المللی دوستانه باشگاهی

بوخوم

2
1

بایرلورکوزن

17:30
1394/10/29
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
1

بوخوم

18:00
1388/11/17
آلمان بوندسلیگا

بوخوم

1
2

بایرلورکوزن

18:00
1388/06/07