بازی الجزیره امارات - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

الجزیره امارات

3 2

پرسپولیس

20:00 1397/02/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
9
خطا
7
2
آفساید
1
1
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
4
18
خطا
13
2
آفساید
2
5
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
9
خطا
6
0
آفساید
1
4
موقعیت گل
3
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی الجزیره امارات و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

الجزیره امارات

1
2

پرسپولیس

19:30
1397/02/24

اخبار بازی