بازی السد - الاهلی عربستان

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

السد

2 1

الاهلی عربستان

20:45 1397/02/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
5
خطا
3
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
14
41
٪ مالکیت توپ
59
5
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
8
10
خطا
7
6
آفساید
1
16
موقعیت گل
21
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
8
4
کرنر
3
5
خطا
4
6
آفساید
1
7
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی السد و الاهلی عربستان

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

السد

2
2

الاهلی عربستان

22:10
1397/02/24

ویدیوهای بازی السد و الاهلی عربستان

اخبار بازی