بازی پرسپولیس - الجزیره امارات

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

پرسپولیس

2 1

الجزیره امارات

19:30 1397/02/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
8
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
1
9
خطا
15
2
آفساید
0
21
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
1
2
خطا
7
2
آفساید
0
12
موقعیت گل
2
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی پرسپولیس و الجزیره امارات

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

پرسپولیس

2
3

الجزیره امارات

20:00
1397/02/17

اخبار بازی