بازی الاهلی عربستان - السد

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

الاهلی عربستان

2 2

السد

22:10 1397/02/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
5
خطا
7
3
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
7
11
خطا
13
3
آفساید
2
10
موقعیت گل
17
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
6
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
موقعیت گل
12
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی الاهلی عربستان و السد

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

الاهلی عربستان

1
2

السد

20:45
1397/02/17

ویدیوهای بازی الاهلی عربستان و السد

اخبار بازی