بازی بوریرام تایلند - چونبوک موتورز

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

بوریرام تایلند

3 2

چونبوک موتورز

15:30 1397/02/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
6
1
آفساید
2
3
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
17
خطا
13
1
آفساید
4
9
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
3
8
خطا
7
0
آفساید
2
6
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی بوریرام تایلند و چونبوک موتورز

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

بوریرام تایلند

0
2

چونبوک موتورز

14:30
1397/02/25
لیگ قهرمانان آسیا گروه H

بوریرام تایلند

2
3

چونبوک موتورز

19:00
1391/01/29
لیگ قهرمانان آسیا گروه H

چونبوک موتورز

2
0

بوریرام تایلند

16:00
1391/01/16

ویدیوهای بازی بوریرام تایلند و چونبوک موتورز

اخبار بازی