بازی کاشیما آنتلرز - شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

کاشیما آنتلرز

3 1

شانگهای SIPG

14:30 1397/02/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
3
خطا
5
3
آفساید
0
7
موقعیت گل
4
67
٪ مالکیت توپ
33
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
12
13
خطا
10
3
آفساید
1
8
موقعیت گل
20
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
7
2
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
10
10
خطا
5
0
آفساید
1
1
موقعیت گل
16
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
-1
0
شوت دفع شده
7
0
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

کاشیما آنتلرز

1
2

شانگهای SIPG

16:30
1397/02/26

ویدیوهای بازی کاشیما آنتلرز و شانگهای SIPG

اخبار بازی